Kokosmilch & -Cremes

  
  
AROY-D
Kokosnusscreme (UHT) 21% Fett
# 6028-0
12 X 1 LTR
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034-0
12 X 1 LTR
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034-2
12 X 1 LTR
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6035
24 X 500 ML
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6036-01
36 X 250 ML
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 19% Fett
# 6036-1
72 X 150 ML
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6037-1
24 X 560 ML
AROY-D
Kokosnussmilch für Desserts
# 6038-1
24 X 400 ML
AROY-D
Kokosnussmilch für Desserts
# 6038-10
24 X 400 ML
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6039-10
24 X 400 ML
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040-0
24 X 400 ML
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040-20
6 X 2900 ML
Kokosnussmilch (Tetra)
Kokosnussmilch (Tetra)
# 6032
12 X 1 L
Kokosnussmilch (Tetra)
Kokosnussmilch (Tetra)
# 6037
6 X 6 X 250 ML
Kokosnussmilch 17%-19% Fett
# 6042
24 X 420 ML
Kokosnussmilch 17%-19% Fett
Kokosnussmilch 17%-19% Fett
# 6042-1
24 X 400 ML
Kokosnusscreme 20-22% Fett
Kokosnusscreme 20-22% Fett
# 6043-1
24 X 400 ML
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024
36 X 250 ML
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024-1
24 X 500 ML
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6025
12 X 1 LTR