Kokosmilch & Kokoscreme

  
  
AROY-D
Kokosnusscreme (UHT) 21% Fett
# 6028
12 X 1 LTR
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034
12 X 1 LTR
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034-2
12 X 1 LTR
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6035
24 X 500 ML
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6036-0
36 X 250 ML
Kokosnussmilch (UHT) 19% Fett
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 19% Fett
# 6036-1
72 X 150 ML
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6037-1
24 X 560 ML
Kokosnussmilch für Desserts
AROY-D
Kokosnussmilch für Desserts
# 6038-1
24 X 400 ML
Kokosnussmilch zum Kochen
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6039-1
24 X 400 ML
Kokosnussmilch 17% Fett
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040
24 X 400 ML
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040-2
6 X 2900 ML
Kokosnussmilch 17%-19% Fett
Kokosnussmilch 17%-19% Fett
# 6042
24 X 420 ML
Kokosnusscreme 22% Fett
Kokosnusscreme 22% Fett
# 6043
24 X 420 ML
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024
36 X 250 ML
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024-1
24 X 500 ML
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6025
12 X 1 LTR
GRACE
Kokosnussmilch 16,6% Fett
# 6021
12 X 400 ML
Kokosnussmilch 13,6% Fett
GRACE
Kokosnussmilch 13,6% Fett
# 6021-1
12 X 400 ML
GRACE
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6021-2
12 X 1 LTR
KARA
Kokosnusscreme 24% Fett
# 6029
12 X 1 LTR