Kokosmilch & Kokoscreme

  
  
AROY-D
Kokosnusscreme (UHT) 21% Fett
# 6028
12x1 Ltr.
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034
12x1 Ltr.
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6034-2
12x1 Ltr.
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6035
24x500 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 17,5%Fett
# 6036-0
36x250 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch (UHT) 19% Fett
# 6036-1
72x150 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6037-1
24x560 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch für Desserts
# 6038-1
24x400 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch zum Kochen
# 6039-1
24x400 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040
24x400 Ml.
AROY-D
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6040-2
6x2900 Ml.
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024
36x250 Ml.
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6024-1
24x500 Ml.
CHAO-KOH
Kokosnussmilch (UHT) 17% Fett
# 6025
12x1 Ltr.
GRACE
Kokosnussmilch 16,6% Fett
# 6021
12x400 Ml.
GRACE
Kokosnussmilch 13,6% Fett
# 6021-1
12x400 Ml.
GRACE
Kokosnussmilch 17% Fett
# 6021-2
12x1 Ltr.
Kokosnusscreme 24% Fett
KARA
Kokosnusscreme 24% Fett
# 6029
12x1 Ltr.
Kokosnusscreme
# 6000
40x200 Gr.
ROYAL THAI
Kokosnusscreme 20-22% Fett
# 6017-1
24x400 Ml.