Bean & Peas

  
  
GAN YUAN
Crab Roe Flavor Broad Bean
# 6592
50 X 75 GR
GAN YUAN
Fried Green peas with Salt
# 6594
50 X 75 GR
Orchid Broad Bean Catchup&Beef
KOUSHUIWA
Orchid Broad Bean Catchup&Beef
# 6432
40 X 82 GR
KOUSHUIWA
Orchid Broad Bean Five Spice
# 6432-1
40 X 82 GR
SHENG XIANG ZHEN
Garlic Green Peas
# 6599
20 X 150 GR
SIX FORTUNE
Prepared Broad Bean
# 837
50 X 170 GR
SIX FORTUNE
Hot Prepared Broad Bean
# 837-2
50 X 170 GR
Multi-Flavor Broad Bean
ZHIMAGUAN
Multi-Flavor Broad Bean
# 837-5
30 X 120 GR