Crab

  
  
Swimming Crab Cut (6-10)
Swimming Crab Cut (6-10)
# DV4680
12 X 1 KG
Swimming Crab Cut (11-15)
Swimming Crab Cut (11-15)
# DV4682
12 X 1 KG
Blue Swimming Crab (M 2-3 Pcs)
Blue Swimming Crab (M 2-3 Pcs)
# DV4699
12 X 1 KG
Blue Swimming Crab Small
Blue Swimming Crab Small
# DV4702
20 X 500 GR
Blue Swimming Crab (M 3-6 Pcs)
Blue Swimming Crab (M 3-6 Pcs)
# DV4703
12 X 1 KG
Minced Crab
Minced Crab
# DV4710
20 X 500 GR
Varuna Crab
# DV4715
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Kanimi Crab Legs
# DV8222
10 X 500 GR
Surimi Crab Chunks
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Crab Chunks
# DV8224
10 X 1 KG
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Crab Sticks 18cm
# DV8225
10 X 1 KG
Surimi Crab Chunks
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Crab Chunks
# DV8226
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Crab Sticks
# DV8229
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Surimi Crab Sticks
# DV8230
10 X 1 KG
Madagascar Crab 12 Pieces
MSF
Madagascar Crab 12 Pieces
# DV4720
12 X 1 KG
Madagascar Crab 8/12
MSF
Madagascar Crab 8/12
# DV4721
12 X 1 KG