Samosa's

  
  
Punjabi Samosa Green Chutney
# DV1543
12 X 1000 GR
Samosa Gr.KhattiMeethi Chutney
# DV1544
12 X 800 GR
Punjabi Samosa 20 Pieces
Punjabi Samosa 20 Pieces
# DV1537
6 X 1180 GR
Vegetable Samosa 20 Pieces
Vegetable Samosa 20 Pieces
# DV1538
6 X 800 GR
Chicken Samosa 20 Pieces
SHAZANS
Chicken Samosa 20 Pieces
# DV1530
10 X 650 GR
Meat Samosa 20Pieces
SHAZANS
Meat Samosa 20Pieces
# DV1531
10 X 650 GR
Vegetable Samosa 20Pieces
SHAZANS
Vegetable Samosa 20Pieces
# DV1532
10 X 650 GR
Vegetable Samosa (20pcs)
Vegetable Samosa (20pcs)
# DV1545
12 X 700 GR
Vegetable Samosa (50pcs)
# DV1545-1
4 X 1,75 KG
Punjabi Samosa (20pcs)
Punjabi Samosa (20pcs)
# DV1547
6 X 1 KG
Punjabi Samosa Jumbo (10pcs)
Punjabi Samosa Jumbo (10pcs)
# DV1547-1
6 X 850 GR
Chicken Samosa 20 Pieces
Chicken Samosa 20 Pieces
# DV1548
15 X 600 GR
Lamb Samosa 20 Pieces
Lamb Samosa 20 Pieces
# DV1549
15 X 600 GR
TSINGTAO SPRINGROLL
Curry Trigon Samosa 96 Pieces
# DV1505
10 X 1,2 KG