Chop sticks

  
  
Green Bamboo Mats
 
Green Bamboo Mats
# 8304-3
80x1 Pcs.
 
Japanese Chopsticks (Black)
# 8308-4
40x5 Pcs.
 
Japanese Chopsticks (Dragon)
# 8308-5
40x5 Pcs.
-
Japanese Chopsticks (5 colour)
# 8308-2
40x5 Pcs.
GOLDEN BANYAN
Bamboo Chopsticks 26,5 Cm.
# 8330
100x10 Pcs.
HEXIANG
Green Wrap Bamboo Chop. (21cm)
# 8304-1
10x100 Pcs.
HEXIANG
Bamboo Chopsticks
# 8304-2
10x100 Pcs.
Bamboo Chopsticks, White(23cm)
HEXIANG
Bamboo Chopsticks, White(23cm)
# 8305-1
10x100 Pcs.
HEXIANG
Bamboo Chopsticks, Red (23cm)
# 8306-1
10x100 Pcs.