Frozen Dimsum & Snacks

  
  
AJINOMOTO
Chicken & Veggie Gyoza<-18°C
# DV1450
10x600 Gr.
AJINOMOTO
Apple Gyoza <-18°C
# DV1452
12x400 Gr.
AJINOMOTO
Vegetable Gyoza <-18°C
# DV1453
10x600 Gr.
AJINOMOTO
Pork Gyoza <-18°C
# DV1454
10x600 Gr.
AJINOMOTO
Duck Gyoza <-18°C
# DV1455
10x600 Gr.
AJINOMOTO
Chicken Kara-Age<-18°C
# DV1456
10x600 Gr.
AJINOMOTO
Vegetable Gyoza(Spinach)<-18°C
# DV1457
10x600 Gr.
Punjabi Samosa Green Chutney
# DV1543
12x1000 Gr.
Samosa Gr.KhattiMeethi Chutney
# DV1544
12x800 Gr.
Tandoori Aloo Kathi Roll<-18°C
Tandoori Aloo Kathi Roll<-18°C
# DV6029
12x200 Gr.
Aloo Gobi Kathi Roll<-18°C
Aloo Gobi Kathi Roll<-18°C
# DV6029-1
12x200 Gr.
Chatpata Aloo Kathi Roll<-18°C
Chatpata Aloo Kathi Roll<-18°C
# DV6029-2
12x200 Gr.
ASIAFOOD
Chicken Springroll <-18°C
# DV1533
6x1650 Gr.
ASIAFOOD
Pork Springrolls <-18°C
# DV1536
6x1650 Gr.
Pork Sieuw Mai 12 pcs. <-18°C
# DV1402
30x240 Gr.
Pork Sieuw Mai 40 pcs. <-18°C
# DV1403-1
10x800 Gr.
Beef Sieuw Mai <-18°C
Beef Sieuw Mai <-18°C
# DV1403-3
10x800 Gr.
Pork Wan Tan 12 pcs. <-18°C
# DV1406
30x156 Gr.
Pork Wan Tan 48 pcs. <-18°C
# DV1407
10x624 Gr.
Shui Kouw 10Pcs <-18°C
# DV1410
30x150 Gr.