Frozen Fish Snacks

  
  
Noyaki Chikuwa <-18°C
AKAYA
Noyaki Chikuwa <-18°C
# DV5690
30x160 Gr.
Muslitos <-18°C
# DV4800
10x500 Gr.
Muslitos <-18°C
# DV4805
10x1 Kg.
Torpedo Ebi Fry 2L <-18°C
# DV5012
20x250 Gr.
Torpedo Shrimps <-18°C
# DV5013
10x1 Kg.
AUTHENTIC
Fuzhou Fish Balls
# DV5750
21x440 Gr.
AUTHENTIC
Cuttlefish Rolls
# DV5751
24x360 Gr.
CABOMAR
Tempura Squid Rings <-18°C
# DV5061
6x1 Kg.
Fish Balls <-18°C
# DV5700
30x200 Gr.
Fish Balls <-18°C
# DV5701
12x500 Gr.
Prawn Balls <-18°C
# DV5702
30x200 Gr.
Mini Chikuwa <-18°C
# DV5704
30x200 Gr.
Cuttlefish Balls <-18°C
# DV5706
30x200 Gr.
Lobster Balls <-18°C
# DV5709
30x200 Gr.
Fish Ball Seafood Fill. <-18°C
# DV5712
30x200 Gr.
Vegetable Fish Balls <-18°C
# DV5714
30x200 Gr.
Tofu Fish Cake <-18°C
# DV5716
30x200 Gr.
Crab Sticks <-18°C
# DV5717
20x250 Gr.
Fish Cake Rectangle <-18°C
# DV5718
18x500 Gr.
Black Pepp.Tofu Fishroll<-18°C
# DV5722
30x200 Gr.