Poisson entier

  
  
Gourami W/C 10/15
Gourami W/C 10/15
# DV1912
10 X 1 KG
Rouget W/C 8/12
Rouget W/C 8/12
# DV1914-0
10 X 1 KG
Cohana Doré W/C 8/12
# DV1916
12 X 1 KG
Bancloche W/C 13/17
# DV1918
12 X 1 KG
Barbus à Queue Rouge W/R
# DV1922
10 X 1 KG
Stromatees W/C
Stromatees W/C
# DV1924
10 X 1 KG
Stromatees W/C
Stromatees W/C
# DV1924-0
12 X 1 KG
Pomfret Doré IQF 300/400
# DV1926
1 X 15 KG
Pomfret Doré IQF 4/600
# DV1927
1 X 15 KG
Pomfret Doré IQF 600+
Pomfret Doré IQF 600+
# DV1928
1 X 15 KG
Emperor G&S IWP 4/900
# DV1950
1 X 10 KG
Emperor G&S IWP 9/1800
# DV1951
1 X 10 KG
Courbine Jaune W/R 50/70
# DV2105
15 X 1 KG
Courbine Jaune G&S IQF 4/800
# DV2116
2 X 3 KG
Courbine Jaune G&S IQF 8/1200
# DV2117
2 X 3 KG
Dorade Rouge G&S IWP 3/500
# DV2174
1 X 5 KG
Dorade Rouge G&S IWP 5/800
# DV2175
1 X 5 KG
Dorade Rouge G&S IWP 800+
# DV2176
1 X 5 KG
Dorade Rouge WR IQF 4/600
# DV2177
1 X 10 KG
Dorade Rouge WR IQF 6/800
# DV2178
1 X 10 KG