Collations De Poisson

  
  
-
Tempura Anneaux de Calamar
# DV5061
6 X 1 KG
Muslitos
# DV4800
10 X 500 GR
Muslitos
# DV4805
10 X 1 KG
Crevettes Torpedo Ebi Frit 2L
# DV5012
20 X 250 GR
Crevettes Panées Torpedo
# DV5013
10 X 1 KG
AUTHENTIC
Crevettes Broyées
# DV1725
24 X 280 GR
AUTHENTIC
Purée de Poisson
# DV1726
22 X 360 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Dim Sum
# DV1494
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Nems aux Crevettes
# DV5000
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Nems aux Crevettes (100)
# DV5001
10 X 1 KG
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Torpedo 10 Pieces
# DV5010
20 X 285 GR
Crevettes Papillon
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Papillon
# DV5020
20 X 500 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Papillon
# DV5021
10 X 1 KG
Crevettes Wasabi Tempura
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Wasabi Tempura
# DV5030-1
20 X 250 GR
CrevettesCroute Pomme de Terre
FISHERMAN'S CHOICE
CrevettesCroute Pomme de Terre
# DV5051
20 X 250 GR
Crevettes Sensation
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Sensation
# DV5052
10 X 1 KG
Croquettes de Crevettes
FISHERMAN'S CHOICE
Croquettes de Crevettes
# DV5056
10 X 750 GR
FISHERMAN'S CHOICE
Crevettes Tempura
# DV5057
10 X 750 GR
Cônes de Crevettes
FISHERMAN'S CHOICE
Cônes de Crevettes
# DV5734
20 X 450 GR
Boulettes de Crevettes
FISHERMAN'S CHOICE
Boulettes de Crevettes
# DV5735
20 X 500 GR