Farine, Amidon & Panko

  
  
Whole Wheat Atta
Whole Wheat Atta
# 7140
2x10 Kg.
Whole Wheat Atta
Whole Wheat Atta
# 7141
4x5 Kg.
Whole Wheat Atta
Whole Wheat Atta
# 7142
10x2 Kg.
Multi Grains Atta
Multi Grains Atta
# 7145
10x2 Kg.
Multi Grains Atta
Multi Grains Atta
# 7146
4x5 Kg.
White Corn Flour (Fioretto)
AFP
White Corn Flour (Fioretto)
# 7887
1x5 Kg.
White Corn Flour (Fioretto)
AFP
White Corn Flour (Fioretto)
# 7887-1
1x25 Kg.
Fu Fu Potato Flakes
Fu Fu Potato Flakes
# 7802
1x10 Kg.
Fu Fu Potato Flakes
Fu Fu Potato Flakes
# 7803
1x5 Kg.
Potato Starch
Potato Starch
# 7808
6x1 Kg.
Potato Starch
Potato Starch
# 7809
1x5 Kg.
Potato Starch
Potato Starch
# 7809-1
1x10 Kg.
Panko Bread Crumbs
AKAYA
Panko Bread Crumbs
# 7869-2
1x10 Kg.
ANKARA
Cous Cous
# 9138
20x500 Gr.
ARAWAN
Flour for Coconut Pudding
# 7872
10x1060 Gr.
ARM & HAMMER
Baking Soda
# 7818-1
24x454 Gr.
AVEBE
Potato Starch
# 7806
1x25 Kg.
BAISHA
Bread Flour (Steaming)
# 7950
10x1 Kg.
BAISHA
Dumpling Flour
# 7951
10x1 Kg.
BAISHA
Bun Flour (Steaming)
# 7952
10x1 Kg.