Accountmanager - China Divisie (Chinees- en Franssprekend)

The following vacancy has been created in Dutch and English.

Kampen - 40 uur per week

Wil jij de schakel zijn tussen ons bedrijf en onze klanten? Perfect, wij zoeken een accountmanager.

Als Accountmanager wordt jij verantwoordelijk gesteld voor onze toko’s, supermarkten en restaurants door heel Europa en Nederland. Om de beste services te kunnen verlenen aan onze klanten, spreken we hun taal. Daarom hopen wij dat jij een talenknobbel hebt!

We nemen je mee in je dagelijkse werkzaamheden, deze bestaan uit:

 • Het ontwikkelen en uitbreiden van jouw eigen klantenportefeuille;
 • Het benaderen en opstarten van potentiële klanten;
 • Het onderhouden van telefonisch contact met je klanten;
 • Het bezoeken van je klanten om de relatie te onderhouden;
 • Het bijhouden van de markt ontwikkelingen om hierop in te spelen.

In het begin moet je waarschijnlijk even wennen aan je nieuwe werkzaamheden. Dit is geen probleem, want je wordt goed ingewerkt door je andere collega’s. Je werkdag begint in ieder geval om 08:30 en om 17:00 uur ben je vrij. Je mag ook wat later beginnen, maar dan werk je dus ook langer door. Wil je een keer thuiswerken? Dit kan! Als je het merendeel van de week maar op kantoor bent. Zo hou je ook de binding met je andere collega’s.

Wij vragen van jou:

 • Een beheersing van de Chinese, Franse en Engelse taal;
 • Een rijbewijs B en enthousiasme voor het verkopen van onze producten;
 • Een ervaring met verkoop en een commerciële instelling.

Dit mag je van ons verwachten:
Wij bieden je een boeiende baan waarbij je met jouw visie volop mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen.

Daarnaast krijg je dit van ons:

 • Een marktconform salaris;
 • Een vaste aanstelling bij goed functioneren;
 • Een pensioen waarvan de opbouw 100% voor rekening is van Asia Express Food; dit betekent netto een mooi voordeel!
 • 5 weken vakantie o.b.v. een 40-urige werkweek;
 • Je krijgt onbeperkt toegang tot het online opleidingsplatform GoodHabitz, wat ervoor zorgt dat jij je continu kan ontwikkelen binnen je eigen interesses!
 • Woon je meer dan 10 km van Asia Express Food af? Dan ontvang je een reiskostenvergoeding van € 0,23 per km waarbij het volledige aantal kilometers wordt vergoed;
 • Een laptop van de zaak;
 • Een Iphone van de zaak óf als je liever je eigen telefoon gebruikt een maandelijkse vergoeding van € 25,00 netto per maand.

Je cv kan worden gestuurd naar werkenbij@asiaexpressfood.nl. Je kan ook even bellen met Roelina Schonewille, onze Recruitment coördinator op 0622577418.

 

 

Chinese and French speaking accountmanager

Kampen – 40 hours

Do you want to be the link between our company and our customers? Perfect, we are looking for an account manager.

As an account manager you will be responsible for our tokos, supermarkets and restaurants throughout Europe and the Netherlands. In order to connect the best services to our customers, we speak their language. That's why we hope you have a knack for talent!

We take you into your daily work, which consists of:

 • Developing and expanding your own customer portfolio;
 • Approaching and starting expected customers;
 • Maintaining telephone contact with your customers;
 • Visiting your customers to maintain the relationship;
 • Following the market trends to play.

In the beginning you probably even have to get used to your new work. This is not a problem, want you to be well processed by your other colleagues. Your working day starts at least at 08:30 and you are free at 17:00. You can also start a little later, but then you also work longer. Do you want to work from home sometime? This is possible! If you survived the week but are at the office. This way you

We ask of you:

 • A mastery of the Chinese, French and English language;
 • A driving license B and enthusiasm for selling our products;
 • An experience with sales and a commercial attitude.

This is what you can expect from us:
We offer you an exciting job in which you have plenty of opportunities to develop yourself with your vision.

In addition, you will receive this from us:

 • A competitive salary;
 • A permanent appointment if functioning well;
 • A pension whose accrual is 100% borne by Asia Express Food; This means a nice net advantage!
 • 5 weeks holiday based on a 40-hour working week;
 • You will receive unlimited access to the online training platform GoodHabitz, which ensures that you can continuously develop within your own interests!
 • Do you live more than 10 km from Asia Express Food? You will then receive a travel allowance of € 0.23 per km, whereby the full number of kilometers is reimbursed;
 • A company laptop;
 • A company iPhone or, if you prefer to use your own phone, a monthly fee of € 25.00 net per month.

Your CV can be sent to werkenbij@asiaexpressfood.nl. You can also call Roelina Schonewille, our Recruitment Coördinator on 0622577418.