Vissnacks

  
  
Muslitos <-18°C
# DV4800
10x500 Gr.
Muslitos <-18°C
# DV4805
10x1 Kg.
Torpedo Ebi Frituur 2L <-18°C
# DV5012
20x250 Gr.
Torpedo Garnalen <-18°C
# DV5013
10x1 Kg.
AUTHENTIC
Gepureerde Garnalen <-18°C
# DV1725
24x280 Gr.
Vis Puree <-18°C
AUTHENTIC
Vis Puree <-18°C
# DV1726
22x360 Gr.
CABOMAR
Tempura Inktvisringen <-18°C
# DV5061
6x1 Kg.
FISHERMAN'S CHOICE
Dim Sum Shrimpers <-18°C
# DV1494
20x500 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Dim Sum Garnalen <-18°C
# DV1495
10x1 Kg.
FISHERMAN'S CHOICE
Loempia Reuzengarnalen <-18°
# DV5000
20x500 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Loempia Garnalen (100)<-18°C
# DV5001
10x1 Kg.
FISHERMAN'S CHOICE
Torpedo Garnalen 10 St. <-18°C
# DV5010
20x285 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Vlinder Garnalen <-18°C
# DV5020
20x500 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Butterfly Shrimps <-18°C
# DV5021
10x1 Kg.
FISHERMAN'S CHOICE
Wasabi Tempura Garnalen <-18°C
# DV5030-1
20x250 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Aardappelkorst Garnalen <-18°C
# DV5051
20x250 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Shrimp Sensation <-18°C
# DV5052
10x1 Kg.
FISHERMAN'S CHOICE
Shrimp Croquettes <-18°C
# DV5056
10x750 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Tempura Garnalen <-18°C
# DV5057
10x750 Gr.
FISHERMAN'S CHOICE
Feest Garnalenring <-18°C
# DV5062
8x298 Gr.