Chinees en Frans sprekende accountmanager

The following vacancy has been created in Dutch and English.

Kampen - 40 uur 

Wil jij de schakel zijn tussen ons bedrijf en onze klanten? Perfect, wij zoeken een accountmanager.

Als accountmanager wordt jij verantwoordelijk gesteld voor onze toko’s, supermarkten en restaurants door heel Europa en Nederland. Om de beste services te kunnen verlenen aan onze klanten, spreken we hun taal. Daarom hopen wij dat jij een talenknobbel hebt!

We nemen je mee in je dagelijkse werkzaamheden, deze bestaan uit:

 • Het ontwikkelen en uitbreiden van jouw eigen klantenportefeuille;
 • Het benaderen en opstarten van potentiële klanten;
 • Het onderhouden van telefonisch contact met je klanten;
 • Het bezoeken van je klanten om de relatie te onderhouden;
 • Het bijhouden van de markt ontwikkelingen om hierop in te spelen.

In het begin moet je waarschijnlijk even wennen aan je nieuwe werkzaamheden. Dit is geen probleem, want je wordt goed ingewerkt door je andere collega’s. Je werkdag begint in ieder geval om 08:30 en om 17:00 uur ben je vrij. Je mag ook wat later beginnen, maar dan werk je dus ook langer door. Wil je een keer thuiswerken? Dit kan! Als je het merendeel van de week maar op kantoor bent. Zo hou je ook de binding met je andere collega’s.

De organisatie waar jij voor komt te werken is Asia Express Food in Kampen. AEF heeft een assortiment van meer dan 4000 Aziatische en Afrikaanse producten. Iets wat jou echt kan aanspreken zijn de korte lijnen binnen het bedrijf. Wanneer je wordt uitgenodigd voor een gesprek ga je dit echt ervaren. Bij AEF kan je het internationale karakter letterlijk proeven, ruiken en zien!

Wij vragen van jou:

 • Een beheersing van de Chinese, Franse en Engelse taal;
 • Een rijbewijs B en enthousiasme voor het verkopen van onze producten;
 • Een ervaring met verkoop en een commerciële instelling.

Dit mag je van ons verwachten:

Wij bieden je een boeiende baan waarbij je met jouw visie volop mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast krijg je dit van ons:

 • Een marktconform salaris;
 • Een vaste aanstelling bij goed functioneren;
 • Een pensioen waarvan de opbouw 100% voor rekening is van Asia Express Food; dit betekent netto een voordeel!
 • 25 dagen vakantie o.b.v. een 40-urige werkweek;
 • Woon je meer dan 10 km van Asia Express Food af? Dan ontvang je een reiskostenvergoeding van €0,21 per km waarbij het volledige aantal kilometers wordt vergoed;
 • Een tijdelijke extra vergoeding van €0,02 per kilometer;
 • Een telefoon en laptop van de zaak;
 • Een mogelijkheid tot het volgen van cursussen/opleidingen.

Kan jij niet wachten om aan de slag te gaan als accountmanager? Je cv kan je mailen naar werkenbij@asiaexpressfood.nl. Mocht je nog vragen hebben, bel dan even met onze Corporate Recruiter Anita Wiesken op 0645920193.

Below you will find the vacancy in English.

Chinese and French speaking accountmanager

Kampen – 40 hours

Do you want to be the link between our company and our customers? Perfect, we are looking for an account manager.

As an account manager you will be responsible for our tokos, supermarkets and restaurants throughout Europe and the Netherlands. In order to connect the best services to our customers, we speak their language. That's why we hope you have a knack for talent!

We take you into your daily work, which consists of:

 • Developing and expanding your own customer portfolio;
 • Approaching and starting expected customers;
 • Maintaining telephone contact with your customers;
 • Visiting your customers to maintain the relationship;
 • Following the market trends to play.

In the beginning you probably even have to get used to your new work. This is not a problem, want you to be well processed by your other colleagues. Your working day starts at least at 08:30 and you are free at 17:00. You can also start a little later, but then you also work longer. Do you want to work from home sometime? This is possible! If you survived the week but are at the office. This way you

The organization you will be working for is Asia Express Food in Kampen. AEF has a range of more than 4000 Asian and African products. Something that can really appeal to you are the short lines within the company. When you are invited for an interview you will really experience this. At AEF you can literally taste, smell and see the international character!

We ask of you:

 • A mastery of the Chinese, French and English language;
 • A driving license B and enthusiasm for selling our products;
 • An experience with sales and a commercial attitude.

This is what you can expect from us:
We offer you an exciting job in which you have plenty of opportunities to develop yourself with your vision. In addition, you will receive this from us:

 • A competitive salary;
 • A permanent arrangement when functioning properly;
 • A pension of which the accrual is 100% for the account of Asia Express Food; this means a net advantage!
 • 5 weeks holiday based on a 40-hour work week;
 • Do you live more than 10 km from Asia Express Food? Then you will receive a travel allowance of € 0.21 per km, with the full number of kilometers being reimbursed;
 • A temporary extra allowance of €0.02 per kilometre;
 • A phone and laptop from the company;
 • An opportunity to follow courses / training.

Can't wait to get started as an account manager? You can email your CV to werkenbij@asiaexpressfood.nl. If you have any questions, please call our Corporate Recruiter Anita Wiesken on 0645920193.