Samosas

  
  
Aloo Tikki mit Chutney
# DV1540
10 X 920 GR
Chana Dal Tikki
# DV1541
10 X 920 GR
Punjabi Samosa Grüner Chutney
# DV1543
12 X 1000 GR
Samosa Gr.Khatti Meethi Chutney
# DV1544
12 X 800 GR
Chana Dal Cocktail Samosa
# DV1544-1
12 X 400 GR
Kartoffel Erbs Cocktail Samosa
# DV1544-2
12 X 400 GR
Mini Kartoffel Erbsen Samosa (20 Stück)
# DV1544-3
12 X 500 GR
Mini Kartoffel Erbsen Samosa (40 Stück)
# DV1544-4
6 X 800 GR
Mini Kartoffel Schezwan Samosa (20 St.)
# DV1544-5
12 X 500 GR
Mini Kartoffel Schezwan Samosa (40 St.)
# DV1544-6
6 X 800 GR
Huhn Samosa 50 Stücke (Halal)
HUMZA
Huhn Samosa 50 Stücke (Halal)
# DV1556
6 X 1,65 KG
HUMZA
Huhn Samosa 20 Stücke (Halal)
# DV1556-1
10 X 650 GR
HUMZA
Fleisch Samosa 20 Stücke (Halal)
# DV1557
10 X 650 GR
HUMZA
Fleisch Samosa 50 Stücke (Halal)
# DV1557-1
6 X 1,65 KG
HUMZA
Gemüse Samosa 20 Stücke (Halal)
# DV1558
10 X 650 GR
HUMZA
Gemüse Samosa 50 Stücke (Halal)
# DV1558-1
6 X 1,65 KG
Punjabi Samosa 20 Stücke
# DV1537
6 X 1180 GR
Gemüse Samosa 20 Stücke
# DV1538-1
10 X 700 GR
SHAZANS
Fleisch Samosa 20 Stücke (Schaf)
# DV1531
10 X 650 GR
Gemüse Samosa (20pcs)
# DV1545
12 X 700 GR