Fish Balls

  
  
AUTHENTIC
Fuzhou Fish Balls
# DV5750
21 X 440 GR
AUTHENTIC
Cuttlefish Rolls
# DV5751
24 X 360 GR
Fish Balls
# DV5700
30 X 200 GR
Fish Balls
# DV5701
12 X 500 GR
Prawn Balls
# DV5702
30 X 200 GR
Mini Chikuwa
# DV5704
30 X 200 GR
Fried Fish Balls <-18°C
# DV5705
30 X 200 GR
Cuttlefish Balls
# DV5706
30 X 200 GR
Lobster Balls
# DV5709
30 X 200 GR
Fish Ball Seafood Fillet
# DV5712
30 X 200 GR
Vegetable Fish Balls
# DV5714
30 X 200 GR
Tofu Fish Cake
# DV5716
30 X 200 GR
Crab Sticks
# DV5717
20 X 250 GR
Fish Cake Rectangle
# DV5718
18 X 500 GR
Crab Flavoured Balls <-18°C
# DV5721
30 X 200 GR
Black Pepper Tofu FishBall
# DV5722-1
30 X 200 GR
Mushroom Seafood Balls
# DV5723
30 X 200 GR
Hot Pot Mix
# DV5724
20 X 300 GR
PFP
Fish Tofu
# DV5752
30 X 300 GR