Beans & Peas

  
  
DALI
Bean Curd Sheets
# 0552
50x250 Gr.
EAGLOBE
Dried Beancurd Roll
# 0548
25x300 Gr.
EAGLOBE
Soybean Sheet Knot
# 0549
25x300 Gr.
EAGLOBE
Dried Bean Sheets
# 0550
50x150 Gr.
EAGLOBE
Dried Bean Sticks
# 0551
50x150 Gr.
Pearl Barley
EAGLOBE
Pearl Barley
# 0968
30x400 Gr.
EVERBEST
Ring Roll <7°C
# 0308
15x168 Gr.
HEINZ
Baked Beans
# 4515
6x4x415 Gr.
Dried Mandarin Peel
JIABAO
Dried Mandarin Peel
# 0959
50x45 Gr.
Dried Plums
JIABAO
Dried Plums
# 0961
50x65 Gr.
Dried Waxberry
JIABAO
Dried Waxberry
# 0967
50x65 Gr.
Chick Peas
# 4714
6x2,55 Kg.
Red Kidney Beans (Tins)
# 6648
12x400 Gr.
Brown Chickpeas (Tin)
# 6648-1
12x400 Gr.
Black Eye Beans (Tins)
# 6648-2
12x400 Gr.
Butter Beans (Tins)
# 6648-3
12x400 Gr.
Soybean Sprouts in Water
# 1770
24x425 Gr.
SEA ISLE
Black Beans
# 4642-2
12x400 Gr.
SEA ISLE
Green Pigeon Peas
# 6640-1
12x425 Gr.
Black Eye Beans
# 4616-1
12x400 Gr.