KTC

Product range KTC
KTC
Butter Ghee
# 4670
12x500 Gr.
KTC
Palm Oil (Unrefined)
# 4671
12x500 Ml.
KTC
Coconut Oil
# 4672
12x500 Ml.
KTC
Coconut Oil
# 4672-1
12x250 Ml.
KTC
Mustard Oil - External Use
# 4673
12x500 Ml.
KTC
Almond Oil
# 4674
12x500 Ml.
KTC
Jasmine Hair Oil-External Use
# 4675
12x500 Ml.
KTC
Coconut Oil (Virgin)
# 4676
6x500 Ml.
KTC
Chick Peas
# 4714
6x2,55 Kg.
KTC
Red Kidney Beans (Tins)
# 6648
12x400 Gr.
KTC
Brown Chickpeas (Tin)
# 6648-1
12x400 Gr.
KTC
Black Eye Beans (Tins)
# 6648-2
12x400 Gr.
KTC
Butter Beans (Tins)
# 6648-3
12x400 Gr.
KTC
Gram Flour (fine)
# 7870
12x1 Kg.