Pluvera

Product range PLUVERA
PLUVERA
Young Cockerel (Halal)
# DV7011
10 X 1100 GR
PLUVERA
Young Cockerel (Halal)
# DV7012
10 X 1200 GR
PLUVERA
Young Cockerel (Halal)
# DV7013
10 X 1300 GR
PLUVERA
Strong Chicken (Halal)
# DV7029
10 X 1 KG
PLUVERA
Strong Chicken (Halal)
# DV7030
10 X 1200 GR
PLUVERA
Strong Chicken (Halal)
# DV7032
10 X 1300 GR
PLUVERA
Strong Chicken (Halal)
# DV7033
10 X 1400 GR
PLUVERA
Strong Chicken Pre-cut IQF (Halal)
# DV7037
10 X 1 KG
PLUVERA
Chicken Legs Cut (Halal)
# DV7038
10 X 1 KG
PLUVERA
Chicken Legs (Halal)
# DV7039
5 X 2 KG
PLUVERA
Smoked Chicken (Halal)
# DV7055
10 X 1 KG