Pluvera

Product range PLUVERA
PLUVERA
Strong Chicken Halal <-18°C
# DV7029
10x1 Kg.
PLUVERA
Strong Chicken (Halal) <-18°C
# DV7030
10x1200 Gr.
PLUVERA
Strong Chicken Halal <-18°C
# DV7032
10x1300 Gr.
PLUVERA
Strong Chicken Halal <-18°C
# DV7033
10x1400 Gr.
PLUVERA
Chicken Legs Cut Halal <-18°C
# DV7038
10x1 Kg.
PLUVERA
Chicken Legs Halal <-18°C
# DV7039
5x2 Kg.
PLUVERA
Smoked Chicken Halal <-18°C
# DV7055
10x1 Kg.