Meat substitutes (tofu, panir, tempeh)

  
  
Panir +/- 10 Pieces
-
Panir +/- 10 Pieces
# 237
1 X 5 KG
Tempeh
-
Tempeh
# 381
10 X 400 GR
BIBIGO
Soyrich Tofu for Frying (Firm)
# 288
12 X 300 GR
Soyrich Tofu for Stew (Soft)
BIBIGO
Soyrich Tofu for Stew (Soft)
# 289
12 X 300 GR
Soft Tofu Tube
BIBIGO
Soft Tofu Tube
# 293
14 X 350 GR
JONGGA
Soyrich Tofu for Frying (Firm)
# 290
12 X 300 GR
JONGGA
Soyrich Tofu for Stew (Soft)
# 291
12 X 300 GR
JONGGA
Fried Soybean Curd
# 295
30 X 160 GR
KOMY TOFU
Smoked Tofu
# 370-1
20 X 500 GR
KOMY TOFU
Smoked Tofu Shredded (5 Spice)
# 372-1
20 X 250 GR
KOMY TOFU
Fried Tofu
# 373-1
15 X 170 GR
LAKOVO
Original Tofu
# 390
24 X 500 GR
LAKOVO
Fried Tofu
# 392
30 X 240 GR
Fresh Firm Tofu
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Fresh Firm Tofu
# 230-2
12 X 500 GR
Fresh Soft Tofu
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Fresh Soft Tofu
# 235-2
15 X 250 GR
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Panir +/- 10 Pieces
# 236
1 X 5 KG
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Tau Kwa
# 240-1
15 X 300 GR
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Tofu Vacuum
# 285-1
12 X 400 GR
NATURAL VEGETARIAN FOODS
Tempeh
# 380
10 X 400 GR
PANG NIU
Egg Tofu
# 317-4
30 X 130 GR