Rice Noodles

  
  
OR Rice Noodles
# 7622
24x200 Gr.
OR Rice Noodles
# 7622-1
18x500 Gr.
Rice Noodles 1 Mm.
# 7549
30x400 Gr.
Rice Noodles 3 Mm.
# 7554
30x400 Gr.
Rice Noodles 5 Mm.
Rice Noodles 5 Mm.
# 7559
30x400 Gr.
Rice Noodles 10 Mm.
# 7561-4
30x400 Gr.
COCK
Rice Sticks 5 Mm.
# 7557
30x375 Gr.
FARMER
Rice Flakes
# 5764
30x227 Gr.
FARMER
Rice Noodles 1 Mm.
# 7545
34x400 Gr.
FARMER
Rice Sticks (straight) 1 Mm.
# 7546
30x400 Gr.
FARMER
Rice Noodles 3 Mm.
# 7550
34x400 Gr.
FARMER
Rice Sticks (straight) 3 Mm.
# 7551
30x400 Gr.
FARMER
Rice Noodles 5 Mm.
# 7555
34x400 Gr.
FARMER
Rice Sticks (straight) 5 Mm.
# 7556
30x400 Gr.
FARMER
Rice Noodles 10 Mm.
# 7560
34x400 Gr.
FARMER
Rice Sticks (straight) 10 Mm.
# 7561
30x400 Gr.
VIET NAM
Rice Noodles
# 7593
20x500 Gr.